Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/15-6/2
Pealkiri:
Ettekirjutuse nr 55 täitmine
Kuupäev:
22.10.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Eesti Keskerakond
Faili nimi
2015-10-21 ERJK-Vastus ettekirjutusele nr 55.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/15-6/1Ettekirjutust nr 55MTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutust nr 55EK nr 55 (doc)

EK nr 55 (doc)

EK nr 55 (pdf)