Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-1/3
Pealkiri:
Korduv sunniraha hoiatus
Kuupäev:
27.06.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
T.P.
Faili nimi
2019.06. Korduv sunniraha hoietus T.P EK 76.pdf
2019.06. Korduv sunniraha hoietus T.P EK 76.asice

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-1/2Sunniraha rakendamise teavitusT.P.VäljaSunniraha rakendamise teavitus2019.05.03 Sunniraha rakendamine.asice

2019.05.03 Sunniraha rakendamine.pdf

31-3/19-1/1Ettekirjutus nr 76 T.P dokumentide nõueT.PVäljaEttekirjutus nr 76 T.P dokumentide nõue2019.03.06 Kättetoimetamine.pdf

Ettek nr 76 Dokumentide nõue T.P.pdf

Ettek nr 76 Dokumentide nõue T.P.bdoc

2018.12.13 T.Palts RK 2015 valimisvõlad.docx

2018.12.13 T.Palts RK 2015 valimisvõlad.asice