Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-1/3
Pealkiri:
Korduv sunniraha hoiatus
Kuupäev:
27.06.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
T.P.

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-1/2Sunniraha rakendamise teavitusT.P.VäljaSunniraha rakendamise teavitus
31-3/19-1/1Ettekirjutus nr 76 T.P dokumentide nõueT.PVäljaEttekirjutus nr 76 T.P dokumentide nõue