Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-28/8
Pealkiri:
Maardu Valimisliidu 28.03.2014 ettekirjutuse nr 35 täitmine
Kuupäev:
28.03.2016
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Maardu Valimisliit
Faili nimi
2014.03.28 Maardu VL_EK nr 35 täitmine.pdf
Maardu VL_EÜVP sissetuleku order 2014.ddoc
EÜVP sissetuleku order 2014.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-28/7Vaideotsus Maardu Valimisliidu esitatud vaideleERJKVäljaVaideotsus Maardu Valimisliidu esitatud vaideleVaideotsus (docx)

Vaideotsus (ddoc)

31-3/14-28/6Komisjoni otsus ettekirjutuse täitmise peatamisest ja vaide läbivaatamise tähtaja pikendamisestERJKVäljaKomisjoni otsus ettekirjutuse täitmise peatamisest ja vaide läbivaatamise tähtaja pikendamisest2014.03.17 Maardu VL_täitmise peatamine_tähtaja pikendamine.docx

2014.03.17 Maardu VL_täitmise peatamine_tähtaja pikendamine.ddoc

31-3/14-28/5Vaide parandus puuduse kõrvaldamiseks HMS § 78 aluselMaardu ValimisliitSisseVaide parandus puuduse kõrvaldamiseks HMS § 78 aluselVaide parandus (pdf)

Vaide parandus (doc)

Vaide parandus (ddoc)

31-3/14-28/4Vaide puuduste kõrvaldamine HMS § 78 aluselERJKVäljaVaide puuduste kõrvaldamine HMS § 78 aluselVaide puuduste kõrvaldamine (pdf)

31-3/14-28/3Maardu Valimisliidu vaie ettekirjutusele nr 35Maardu ValimisliitSisseMaardu Valimisliidu vaie ettekirjutusele nr 35Vaie (doc)

Vaie (ddoc)

Vaie (pdf)

31-3/14-28/2Sunniraha hoiatus Maardu ValimisliiduleERJKVäljaSunniraha hoiatus Maardu ValimisliiduleSunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (pdf)

31-3/14-28/1Ettekirjutus nr 35 Maardu ValimisliiduleERJKVäljaEttekirjutus nr 35 Maardu ValimisliiduleEttekirjutus (docx)

Ettekirjutus (ddoc)

Ettekirjutus (pdf)