Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-9/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 16 Jüri Luigele
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Jüri Luik
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 16 Jüri Luik.doc
2013.12.18 EK nr 16 Jüri Luik.ddoc
2013.12.18 EK nr 16 Jüri Luik.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-9/2Sunniraha hoiatus Jüri LuigeleJüri LuikVäljaSunniraha hoiatus Jüri Luigelehoiatus_Jüri Luik.ddoc

hoiatus_Jüri Luik.doc

Sunniraha hoiatus (pdf)