Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-3/2
Pealkiri:
M.K. kaebus Tallinna Halduskohtule
Kuupäev:
27.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Advokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (M. K. lepinguline esindaja)

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-3/3Tallinna Halduskohtu määrus M. K. kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna Halduskohus, Reelika LindSisseTallinna Halduskohtu määrus M. K. kaebuse menetlusse võtmiseks
31-3/19-3/1Ettekirjutus nr 78 M.K.M.K; vandeadvokaat K. ViruVäljaEttekirjutus nr 78 M.K.