Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-34/11
Pealkiri:
Menetluse lõpetamise määrus
Kuupäev:
30.09.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-34/13Taotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseksJaanus Mutli, Raiko Paas (esindaja)SisseTaotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseksTaotlus (pdf)

31-3/14-34/12MääruskaebusJaanus Mutli, Raiko Paas (esindaja)SisseMääruskaebus
31-3/14-34/10Vastus Jaanus Mutli taotluseleERJKVäljaVastus Jaanus Mutli taotluseleVastus taotlusele (docx)

31-3/14-34/9Taotlus menetluse peatamiseksJaanus MutliSisseTaotlus menetluse peatamiseksTaotlus (doc)

31-3/14-34/8Taotlus menetluse jätkamiseksJaanus MutliSisseTaotlus menetluse jätkamiseks
31-3/14-34/7Haldusmenetluse algatamisest Jaanus Mutli suhtes erakonnaseaduse aluselERJKVäljaHaldusmenetluse algatamisest Jaanus Mutli suhtes erakonnaseaduse aluselLisa 6 (pdf)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Lisa 4 (docx)

Lisa 5 (pdf)

Kiri isiku ärakuulamiseks (ddoc)

Kiri isiku ärakuulamiseks (pdf)

Lisa 1 (jpg)

31-3/14-34/6Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamineERJKVäljaEttekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamineEttekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (docx)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (jpg)

Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine (pdf)

31-3/14-34/5J.Mutli esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseJ.Mutli esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohtumäärus
31-3/14-34/4Vastus kohtunõudele J.Mutli kaebuse asjasERJKVäljaVastus kohtunõudele J.Mutli kaebuse asjas
31-3/14-34/3Kohtunõue Jaanus Mutli kaebuse asjasTallinna halduskohusSisseKohtunõue Jaanus Mutli kaebuse asjas
31-3/14-34/2Jaanus Mutli kaebus ettekirjutuse nr 41 tühistamiseksTallinna halduskohusSisseJaanus Mutli kaebus ettekirjutuse nr 41 tühistamiseks
31-3/14-34/1Ettekirjutus nr 41 Jaanus MutlileERJKVäljaEttekirjutus nr 41 Jaanus MutlileEttekirjutus nr 41 lisadega (jpg)

Ettekirjutus nr 41 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 41 lisadega (docx)

Ettekirjutus nr 41 lisadega (ddoc)

Ettekirjutus nr 41 lisadega (pdf)