Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-6/18
Pealkiri:
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1316
Kuupäev:
13.02.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Ringkonnakohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-6/24KE menetluskulude nimekiriAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid, Keskerakonna esindajaSisseKE menetluskulude nimekiri
31-3/18-6/23KE taotlusAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid, Keskerakonna esindajaSisseKE taotlus
31-3/18-6/22KohtuotsusTallinna RingkonnakohusSisseKohtuotsus
31-3/18-6/21Kohtuotsuse edasilükkamineTallinna RingkonnakohusSisseKohtuotsuse edasilükkamine
31-3/18-6/20Volikiri haldusasjas nr 3-18-1316Tallinna RingkonnakohusVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/19Kohtukutse haldusasjas nr 3-18-1316Tallinna RingkonnakohusSisseKohtukutse haldusasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/17Vastus apellatsioonkaebusele kohtuasjas nr 3-18-1316Tallinna Ringkonnakohus; Vandeadvokaat K. ViruVäljaVastus apellatsioonkaebusele kohtuasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/16Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusTallinna Ringkonnakohus, kohtujurist Kadri RohtlaSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus
31-3/18-6/15Täiendav menetluskulude nimekiri haldusasjas nr 3-18-1316Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kristel Viru (Keskerakonna esindaja)SisseTäiendav menetluskulude nimekiri haldusasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/14KohtuotsusTallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtuotsus
31-3/18-6/13VolikiriTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri
31-3/18-6/12KE täiendav seisukohtAdvokaadibüroo Sirel & Partnerid, vandeadvokaat Kristel Viru (Keskerakonna esindaja)SisseKE täiendav seisukoht
31-3/18-6/11KohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Reelika LindSisseKohtumäärus
31-3/18-6/10Seisukoht halduskohtule kohtuasjas nr 3-18-1316Tallinna Halduskohus Tallinna KohtumajaVäljaSeisukoht halduskohtule kohtuasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/9KE täiendav seisukoht ja kaebusAdvokaadibüroo Sirel & Partners, vandeadvokaat Kristel Viru (KE volitatud esindaja)SisseKE täiendav seisukoht ja kaebus
31-3/18-6/8Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, Reelika LindSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-6/7Vastus kaebusele haldusasjas 3-18-1316Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, vandeadvokaat Kristel ViruVäljaVastus kaebusele haldusasjas 3-18-1316
31-3/18-6/6Dokumentide edastamine haldusasjas 3-18-1316MTÜ Eesti Keskerakond esindaja vandeadvokaat Kristel ViruSisseDokumentide edastamine haldusasjas 3-18-1316
31-3/18-6/5Kohtumäärus 12.07.2018 haldusasjas nr 3-18-1316Tallinna Halduskohus kohtunik Reelika LindSisseKohtumäärus 12.07.2018 haldusasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/4Seisukoht halduskohtule kohtuasjas nr 3-18-1316Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, MTÜ Eesti Keskerakond esindaja vandeadvokaat Kristel ViruVäljaSeisukoht halduskohtule kohtuasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/3Kaebus halduskohtuleMTÜ Eesti Keskerakond esindaja vandeadvokaat Kristel ViruSisseKaebus halduskohtule
31-3/18-6/2Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1316Tallinna HalduskohusSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1316
31-3/18-6/1Ettekirjutus nr 70 Eesti KeskerakonnaleMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 70 Eesti Keskerakonnale