Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-2/955/3
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 1 Svetlana Ivnitskajale
Kuupäev:
19.05.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Üksikkandidaat Svetlana Ivnitskaja, Ardo Ojasalu
Faili nimi
20111905955.pdf
Ettekirjutus Ivnitsakaja 19.05.2011.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
3.4-2/955-1Ettekirjutus nr 1. Valimiskampaania kulude aruanne Üksikkandidaat Svetlana Ivnitskaja, Svetlana IvnitskajaSisseEttekirjutus nr 1. Valimiskampaania kulude aruanne20110806955-1 (pdf)

20110806955-1 (pdf)