Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-41/12
Pealkiri:
Vastus Karin Tammemägi apellatsioonikaebusele
Kuupäev:
09.09.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Ringkonnakohus
Faili nimi
ERJK vs Tammemägi 07092015.bdoc
ERJK vs Tammemägi 07092015.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-41/18Ettekirjutuse täitmineKarin TammemägiSisseEttekirjutuse täitmineAruanne (bdoc)

Aruanne (xls)

31-3/14-41/17Riigikohtu kohtumäärus 22.11.2016Riigikohtu halduskolleegiumSisseRiigikohtu kohtumäärus 22.11.2016Kohtumäärus (pdf)

31-3/14-41/16Riigikohtu kohtumäärus 15.09.2016Riigikohus, HalduskolleegiumSisseRiigikohtu kohtumäärus 15.09.20162016.09.15 kohtumäärus peatamine.pdf

31-3/14-41/15Vastus kassatsioonkaebusele kohtuasjas 3-14-52888Riigikohus, HalduskolleegiumVäljaVastus kassatsioonkaebusele kohtuasjas 3-14-528882016.07.05 Vastus kassatsioonkaebusele.bdoc

ERJK vs Tammemägi - vastus kassatsioonkaebusele - 06072016.pdf

31-3/14-41/14Karin Tammemägi kassatsioonkaebusRiigikohusSisseKarin Tammemägi kassatsioonkaebus2016.06.21Tähtaeg - kassatsioonkaebuse edastamine 3-14-52888.rtf

2016.06.21 Kassatsioonkaebus_Tammemägi-ERJK_13062016.ddoc

Kassatsioonkaebus_Tammemägi-ERJK_13062016.pdf

31-3/14-41/13Tallinna Ringkonnakohtu otsus Tammemäe apellatsioonikaebuse kohtaTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu otsus Tammemäe apellatsioonikaebuse kohtaKohtuotsus (bdoc)

Kohtuotsus (pdf)

31-3/14-41/11Tallinna Ringkonnakohtu 10.08.2015 kohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 10.08.2015 kohtumäärusKohtumäärus (doc)

Kohtumäärus (bdoc)

31-3/14-41/10Karin Tammemägi 17.07.2015 appellatsioonikaebusKarin Tammemägi, esindaja Raiko PaasSisseKarin Tammemägi 17.07.2015 appellatsioonikaebusApellatsioonikaebus (pdf)

Apellatsioonikaebus (ddoc)

31-3/14-41/9Kohtuotsus Karin Tammemägi kaebusesTallinna HalduskohusSisseKohtuotsus Karin Tammemägi kaebusesKohtuotsus (pdf)

Kohtuotsus (ddoc)

31-3/14-41/8Komisjoni lõplik seisukohtTallinna HalduskohusVäljaKomisjoni lõplik seisukohtLõplik seisukoht (bdoc)

Lõplik seisukoht (pdf)

31-3/14-41/7Vastus kompromissettepanekuleTallinna Halduskohus, Karin Tammemägi esindaja Raiko PaasSisseVastus kompromissettepanekuleVastus (pdf)

Vastus (ddoc)

31-3/14-41/6Karin Tammemägi kompromissettepanekKarin Tammemägi esindaja Raiko PaasSisseKarin Tammemägi kompromissettepanekLisa 3 (pdf)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 2 (pdf)

Kompromissettepanek (ddoc)

Kompromissettepanek (pdf)

31-3/14-41/5Avaldus täiendavate tõendite esitamise kohtaKomisjoni esindaja advokaadibüroo TGS, Piret BlankinVäljaAvaldus täiendavate tõendite esitamise kohtaAvaldus (ddoc)

Avaldus (pdf)

31-3/14-41/4Kohtumäärus 21.01.2015Tallinna HalduskohusSisseKohtumäärus 21.01.2015Määrus (doc)

Määrus (ddoc)

31-3/14-41/3ERJK seisukoht Karin Tammemägi kaebusesERJK, Piret BlankinVäljaERJK seisukoht Karin Tammemägi kaebusesSeisukoht (ddoc)

Seisukoht (pdf)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Lisa 1 (pdf)

31-3/14-41/2Kohtumäärus kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna HalduskohusSisseKohtumäärus kaebuse menetlusse võtmiseksKohtumäärus (rtf)

Kohtumäärus (ddoc)

31-3/14-41/1Ettekirjutus nr 48 Karin TammemägileERJKVäljaEttekirjutus nr 48 Karin TammemägileEttekirjutus (docx)

Ettekirjutus nr 48 (pdf)

Ettekirjutus nr 48 (docx)

Ettekirjutus nr 48 (ddoc)

Ettekirjutus nr 48 (jpg)

Ettekirjutus nr 48 (pdf)

Ettekirjutus nr 48 (docx)

Ettekirjutus nr 48 (pdf)