Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-3/4
Pealkiri:
Volikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-1630
Kuupäev:
16.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-3/7Kohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1630Tallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1630
31-3/19-3/6ERJK vastus kaebuseleTallinna HalduskohusVäljaERJK vastus kaebusele
31-3/19-3/5Volikiri haldusasjas nr 3-19-1630Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-19-1630
31-3/19-3/3Tallinna Halduskohtu määrus M. K. kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna Halduskohus, Reelika LindSisseTallinna Halduskohtu määrus M. K. kaebuse menetlusse võtmiseks
31-3/19-3/2M.K. kaebus Tallinna HalduskohtuleAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (M. K. lepinguline esindaja)SisseM.K. kaebus Tallinna Halduskohtule
31-3/19-3/1Ettekirjutus nr 78 M.K.M.K; vandeadvokaat K. ViruVäljaEttekirjutus nr 78 M.K.