Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/15-4/7
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu 02.10.2015 kohtuotsus haldusasjas nr 3-15-1553
Kuupäev:
08.12.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus
Faili nimi
3-15-1553 MTÜ Eesti Keskerakond otsus.bdoc
3-15-1553 MTÜ Eesti Keskerakond otsus.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/15-4/13Eesti Keskerakonna vastus ettekirjutuse nr 53 täitmisestEesti KeskerakondSisseEesti Keskerakonna vastus ettekirjutuse nr 53 täitmisest2016-08-10 ERJK-Vastus ettekirjutusele nr 53.doc

2016-08- 08 Noortekogu.pdf

2016.08.10 KE ettekirjutuse nr 53 täitmine.bdoc

31-3/15-4/12Tallinna Ringkonnakohtu otsus (haldusasi 3-15-1553)Tallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu otsus (haldusasi 3-15-1553)Kohtuotsus (pdf)

Kohtuotsus (bdoc)

31-3/15-4/11Keskerakonna kaebuse otsuse kuupäeva teatavakstegemineTallinna RingkonnakohusSisseKeskerakonna kaebuse otsuse kuupäeva teatavakstegemineKohtumäärus (bdoc)

Kohtumäärus (pdf)

31-3/15-4/10ERJK 03.12.2015 vastus apellatsioonikaebuseleTallinna RingkonnakohusVäljaERJK 03.12.2015 vastus apellatsioonikaebuseleVastus apellatsioonikaebusele (bdoc)

Vastus apellatsioonikaebusele (pdf)

31-3/15-4/9Tallinna Halduskohtu 04.11.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 04.11.2015 kohtumäärusKohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (bdoc)

31-3/15-4/8MTÜ Eesti Keskerakonna 02.11.2015 apellatsioonikaebus haldusasjas 3-15-1553MTÜ Eesti KeskerakondSisseMTÜ Eesti Keskerakonna 02.11.2015 apellatsioonikaebus haldusasjas 3-15-1553Apellatsioonikaebus (bdoc)

Apellatsioonikaebus (pdf)

31-3/15-4/6Tallinna Halduskohtu 21.09.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 21.09.2015 kohtumäärusKohtumäärus (docx)

31-3/15-4/5MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu kohtule esitatud andmedMTÜ Eesti Keskerakonna NoortekoguSisseMTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu kohtule esitatud andmedVastus (docx)

31-3/15-4/4Tallinna Halduskohtu 12.08.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 12.08.2015 kohtumäärusKohtumäärus (docx)

31-3/15-4/3Tallinna Halduskohtu 30.06.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 30.06.2015 kohtumäärus
31-3/15-4/2Eesti Keskerakonna kaebus ettekirjutuse nr 53 tühistamise nõudesTallinna HalduskohusSisseEesti Keskerakonna kaebus ettekirjutuse nr 53 tühistamise nõudesLisa 2 (jpg)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (docx)

Kaebus (pdf)

Kaebus (ddoc)

Lisa 6 (pdf)

Lisa 4 (JPG)

Lisa 3 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Kohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (ddoc)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (docx)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 1 (doc)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (pdf)

31-3/15-4/1Ettekirjutus nr 53 Eesti KeskerakonnaleMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 53 Eesti KeskerakonnaleEttekirjutus nr 53 (bdoc)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (docx)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (docx)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (doc)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)

Ettekirjutus nr 53 (ddoc)

Ettekirjutus nr 53 (pdf)