Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-1/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogule
Kuupäev:
27.11.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
Faili nimi
2013 11 27 EVPK hoiatus.ddoc
2013 11 27 EVPK hoiatus.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-1/1Ettekirjutus nr 8 Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguleEesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaEttekirjutus nr 8 Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Koguleettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (pdf)