Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-16/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 23 Raivo Lõbusale
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Raivo Lõbus
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 23 Raivo Lõbus.pdf
2013.12.18 EK nr 23 Raivo Lõbus.ddoc
2013.12.18 EK nr 23 Raivo Lõbus.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-16/2Sunniraha hoiatus Raivo LõbusaleRaivo LõbusVäljaSunniraha hoiatus Raivo LõbusaleSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)