Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-11/27
Pealkiri:
Erakonna Eestimaa Rohelised finantsplaan
Kuupäev:
22.01.2020
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Erakond Eestimaa Rohelised, Joonas Laks
Faili nimi
Roheliste finantsplaan 2020.xlsx
EER kiri 22.01.2020.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-11/28Kiri Rohelistele ettekirjutuse täitmisestMTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaKiri Rohelistele ettekirjutuse täitmisestKiri (asice)

Kiri (docx)

31-3/18-11/26Sunniraha hoiatusMTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaSunniraha hoiatus2019.12.10 Sunniraha hoiatus 2.asice

2019.12.10 Sunniraha hoiatus II.pdf

31-3/18-11/25Teavitus Erakonnale Eestimaa RohelisedMTÜ Erakond Eestimaa Rohelised juhatusVäljaTeavitus Erakonnale Eestimaa Rohelised2019.10.01 Sunniraha rakendamine.pdf

2019.10.01 Sunniraha rakendamine.asice

31-3/18-11/24Märgukiri Erakonnale Eestimaa RohelisedErakond Eestimaa RohelisedVäljaMärgukiri Erakonnale Eestimaa RohelisedMärgukiri (asice)

Märgukiri (docx)

31-3/18-11/23KohtuotsusTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtuotsusOtsus(MTÜ Eestimaa Rohelised vs ERJK) (1).asice

Lahendi andmed RT (jõustumine).pdf

Otsus(MTÜ Eestimaa Rohelised vs ERJK).docx

31-3/18-11/22Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna HalduskohusSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-21573-18-2157 EER vs ERJK (ots kuul aeg).docx

2019.06.05 määrus 3-18-2157 EER vs ERJK (ots kuul aeg).asice

31-3/18-11/21Kaebaja kohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-2157MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedSisseKaebaja kohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-2157Roheliste kohtuteesid.docx

Roheliste kohtuteesid (1).asice

31-3/18-11/20ERJK kohtukõneteesidTallinna HalduskohusVäljaERJK kohtukõneteesidKiri (docx)

Kiri (asice)

31-3/18-11/19KohtumäärusTallinna HalduskohusSisseKohtumäärusKohtukõneteesid jm menetl.dok.(Erakond Eestimaa Rohelised vs ERJK).docx

2019.05.09 Kohtumäärus Erakond Eestimaa Rohelised vs ERJK).asice

31-3/18-11/18Kaebaja vastus kohtuleMTÜ Erakond eestimaa RohelisedSisseKaebaja vastus kohtule2019.05.06 Kaebaja vastus kohtule Haldusasi nr 3-18-2157 EER vs ERJK.asice

2019.05.06 kaaskiri vastus haldusasi nr 3-18-2157.msg

Tallinna Halduskohus, Haldusasi nr 3-18-2157 EER vs ERJK.docx

31-3/18-11/17Kohtunõue kaebajaleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue kaebajale2019.05.26 Haldusasi nr 3-18-2157.msg

31-3/18-11/16Vastus kaebaja ettepanekule haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaVastus kaebaja ettepanekule haldusasjas nr 3-18-21572019.04.25 ERJK vastus kohtule 3-18-2157.pdf

2019.04.25 ERJK vastus kohtule 3-18-2157.asice

31-3/18-11/15Tallinna Halduskohtu kiriTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu kiriHaldusasi nr 3-18-2157.msg

31-3/18-11/14ERJK taotlus haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus; MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaERJK taotlus haldusasjas nr 3-18-21572019.03. ERJK taotlus kohtule 3-18-2157.pdf

2019.03.22 ERJK taotlus kohtule 3-18-2157.asice

31-3/18-11/13EttepanekErakond Eestimaa RohelisedSisseEttepanek2019.03.19 ROH ettepanek kompromissi sõlmimiseks.asice

2019.03.19 Kohtu kiri tähtaja kohta.pdf

Ettepanek kompromissi sõlmimiseks.docx

31-3/18-11/12KohtumäärusTallinna Halduskohus Tallinna KohtumajaSisseKohtumäärusKutse 14.02.2019 istungile.pdf

Suulisse menetlusse; istungi määramine(MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised vs ERJK).docx

Suulisse menetlusse; istungi määramine(MTÜ Erakond Eestimaa Rohelised vs ERJK).bdoc

31-3/18-11/11Täiendav vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, A.L; J.L.VäljaTäiendav vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-21572019.01 ERJK vastus ROH kaebusele 3-18-.bdoc

2019.01 ERJK vastus ROH kaebusele 3-18-.pdf

31-3/18-11/10Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; A.L, J.LVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-21572018.12 ERJK vastus ROH kaebusele 3-18-.docx

2018.12 ERJK vastus ROH kaebusele 3-18-.asice

31-3/18-11/9Roheliste kiri kohtuleErakond Eestimaa RohelisedSisseRoheliste kiri kohtuleKiri (pdf)

31-3/18-11/8Volikiri haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-21572018.12.Volituste andmine 3-18-2157.pdf

2018.12.12 Volituste andmine 3-18-2157.bdoc

31-3/18-11/7Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtujurist Piret LaanemäeSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärusKohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (bdoc)

31-3/18-11/6Seisukoha küsimine erakonnaltTallinna HalduskohusSisseSeisukoha küsimine erakonnaltKiri (pdf)

31-3/18-11/5Seisukoht haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaSeisukoht haldusasjas nr 3-18-21572018.11. 21 vastus kohtunõudele 3-18-2157.bdoc

2018.11. 21 vastus kohtunõudele 3-18-2157.pdf

31-3/18-11/4Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Elle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärusKohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (bdoc)

31-3/18-11/3Kaebus koos esialgse õiguskaitse taotlusegaErakond Eestimaa Rohelised MTÜSisseKaebus koos esialgse õiguskaitse taotlusegaKaebus (7z)

Kiri (pdf)

Kaebus (pdf)

31-3/18-11/2Volikiri haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-21572018.11.19 Volituste andmine 3-18-2157.bdoc

2018.11.19 Volituste andmine 3-18-2157.pdf

31-3/18-11/1Ettekirjutus nr 75MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaEttekirjutus nr 75ROH võlad.docx

Lisa 3-2015.11.13 ROH võlad.bdoc

2016.05 järelepärimine ROH-le.docx

Lisa 4-2016.05.09 järelepär ROH-le.bdoc

Erakond Eestimaa Rohelised vastus.doc

Lisa 5-2016.06.20 ROH vastus.ddoc

ROH fin.seis ja loobutud nõuetest.docx

Lisa 6-2016.09.15 ROH fin.seis ja loobutud nõuetest.bdoc

2017.02 järelepär ROH-le.docx

Lisa 7-2017.02.09 järelepär ROH-le.bdoc

Lisa 9 2018.08.30 ROH ärakuulamine.bdoc

Lisa 8-2017.02.22 ROH vastuskiri.pdf

2018.08 ROH ärakuulamine.docx

Lisa 10 Vastuskiri ERJK pöördumisele 24.09.bdoc

Vastuskiri ERJK pöördumisele 24.09.2018.pdf

Lisa 2-2012.09.24 ROH vastus valimisvõlgade tasumisest.ddoc

2018.10.12 Ettekirjutus nr 75.pdf

rahastamise komisjonile vastus.doc

2018.10.12 Ettekirjutus nr 75.bdoc

Lisa 1-ROH maksegraafik_0.pdf