Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-24/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 31 Valimisliidule Ühistulevik (Mustvee linn)
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Valimisliidu Ühistulevik juhtima õigustatud isikud Evdokia Abakanova ja Pavel Kostromin
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 31 VL Ühistulevik (Mustvee).ddoc
2013.12.18 EK nr 31 VL Ühistulevik (Mustvee).pdf
2013.12.18 EK nr 31 VL Ühistulevik (Mustvee).docx