Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-22/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 29 Valimisliidule Rakvere rahva kogu (Rakvere linn)
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Valimisliidu Rakvere rahva kogu juhtima õigustatud isikud Andres Jaadla ja Ain Mets
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 29 VL Rakvere Rahva Kogu (Rakvere).docx
2013.12.18 EK nr 29 VL Rakvere Rahva Kogu (Rakvere).ddoc
2013.12.18 EK nr 29 VL Rakvere Rahva Kogu (Rakvere).pdf