Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/17-4/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 63 Eesti Keskerakonnale
Kuupäev:
04.12.2017
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Eesti Keskerakond
Faili nimi
EK nr 63 Keskerakonnale garantiikirjad.bdoc
2016.12.23 KE järelepär gar.kirjad.docx
Keskerakond - vastus järelepärimisele.pdf
Ardo_Ojasalu_ERJK_05.01.2017.doc
Lisa 2 2016.12.23 KE menetluse algatamine-gar.kirjad.bdoc
Lisa 5 MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.bdoc
MTÜ Keskerakond.Vastus (ERJK).30-10-2017.final.pdf
Lisa 4 2017.09.28 jär.pär KE-le gar.kirj.bdoc
Lisa 1 2016.09.20 Keserakond vastuse lisa.pdf
Lisa 1 KE garantiikiri 02.12.2014.pdf
Lisa 1 2016.09.20 Keskerakond - vastus järelepärimisele.bdoc
2017.09.28 jär.pär KE-le gar.kirj.docx
Lisa 3 2017.01.05 KE vastus gar.k järelepärimisele.bdoc
EK nr 63 Keskerakonnale kuluaruanded.docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/17-4/25Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-988Tallinna HalduskohusSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-9883-18-988 lõpetamine.docx

2019.02.21 3-18-988 lõpetamine.asice

31-3/17-4/24Vastus kohtunõudele haldusasjas nr 3-18-988Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaadid P. Varul, T. KaurovVäljaVastus kohtunõudele haldusasjas nr 3-18-9882019.02. ERJK vastus kohtunõudele.pdf

2019.02.20 ERJK vastus kohtunõudele.asice

31-3/17-4/23Kohtunõue haldusasjas nr 3-19-988Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue haldusasjas nr 3-19-988Eesti Keskerakond.Kaebusest loobumine.15-02-2019.final.asice

Kohtunõue 3-18-988.pdf

Eesti Keskerakond.Kaebusest loobumine.15-02-2019.final.pdf

31-3/17-4/22Täiendav vastus haldusasjas nr 3-18-988Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Vandeadvokaadid P. Varul, T.KaurovVäljaTäiendav vastus haldusasjas nr 3-18-9882018-11-16 ERJK_2017.a III kvartali aruande korrigeerimine.docx

Lisa 1 2018.11.16 2017. a III kv aruande korrigeerimine (2).bdoc

KE ettek 63 mittetäitm (1).docx

Lisa 2 2018.12.11 KE ettek 63 mittetäitm.asice

2019.02.15 ERJK täiendav vastus kohtule.pdf

2019.02.15 ERJK täiendav vastus kohtule.asice

31-3/17-4/21Kohtumäärus haldusasjas 3-18-988Tallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas 3-18-9882019.01.18 Kohtumäärus 3-18-988 km.bdoc

3-18-988 km.docx

31-3/17-4/20Sunniraha rakendamineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaSunniraha rakendamine2018.12.21 Sunniraha rakendamine.pdf

2018.12.21 Sunniraha rakendamine.bdoc

31-3/17-4/19ERJK mittenõustumine ettekirjutuse nr 63 täitmisegaEesti KeskerakondVäljaERJK mittenõustumine ettekirjutuse nr 63 täitmisegaKiri (docx)

Kiri (asice)

31-3/17-4/18Vastus kohtunõudeleAdvokaadibüroo TGS Baltic, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin Kaurov (Keskerakonna lepingulised esindajad)SisseVastus kohtunõudeleKiri (pdf)

Kiri (bdoc)

31-3/17-4/172017 III kvartali aruande korrigeerimineEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisse2017 III kvartali aruande korrigeerimineKiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-3/17-4/16KohtunõueTallinna Halduskohtu kohtunik Indrek Andreas PaukštysSisseKohtunõueKohtunõue (bdoc)

Kohtunõue (docx)

31-3/17-4/15Sunniraha hoiatusMTÜ Eesti KeskerakondVäljaSunniraha hoiatus2018.10.12 Ettek nr 63 sunniraha hoiatus 3.pdf

2018.10.12 Ettek nr 63 sunniraha hoiatus 3.bdoc

31-3/17-4/14Sunniraha tasumineEesti KeskerakondSisseSunniraha tasumineKviitung (pdf)

31-3/17-4/13Sunniraha hoiatusMTÜ Eesti KeskerakondVäljaSunniraha hoiatus2018.07.19 KE ek 63 sunniraha hoiatus.bdoc

2018.07.19 KE ek 63 sunniraha hoiatus.docx

31-3/17-4/12Täiendava tõendi esitamine halduskohtuleTallinna Halduskohus Vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin Kaurov Advokaadibüroo TGS BalticVäljaTäiendava tõendi esitamine halduskohtule2018.07.05 ERJK täiendav vastus kohtule 3-18-988.bdoc

2018.07.05 ERJK täiendav vastus kohtule 3-18-988.docx

2017 KE majandusaasta aa.pdf

31-3/17-4/11Vastus kohtule haldusasjas nr 3-18-988Tallinna Halduskohus, Tallinna kohtumaja Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin KaurovVäljaVastus kohtule haldusasjas nr 3-18-9882018.06.28 ERJK vastus kohtule 3-18-988.bdoc

2018.06.28 ERJK vastus kohtule 3-18-988.docx

31-3/17-4/10Täitemenetluse lõpetamise avaldusKohtutäitur Priit PetterVäljaTäitemenetluse lõpetamise avaldus2018.06.19 Täitemenetluse lõpetamise avaldus EK nr 63.bdoc

2018.06.19 Täitemenetluse lõpetamise avaldus EK nr 63.docx

2018.06.19 KE teade sunniraha tasumise kohta EK nr 63.docx

KE sunniraha tasumine Kviitung (1).pdf

31-3/17-4/9Sunniraha tasumise teadeMTÜ Eesti KeskerakondSisseSunniraha tasumise teade2018.06.19 KE teade sunniraha tasumise kohta EK nr 63.docx

KE sunniraha tasumine Kviitung (1).pdf

31-3/17-4/8Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, Indrek Andreas PaukštysSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärusKohtumäärus (bdoc)

Kohtumäärus (docx)

31-3/17-4/7Vastus kohtunõudeleTallinna HalduskohusVäljaVastus kohtunõudele2018.05.22 vastus kohtunõudele 3-18-988.bdoc

2018.05.22 vastus kohtunõudele 3-18-988.docx

31-3/17-4/6Tallinna Halduskohtu kohtunõueTallinna Halduskohtu Tallinna kohtumaja, Kristi TimmuskSisseTallinna Halduskohtu kohtunõueLisa 4 (docx)

Lisa 5 (bdoc)

Lisa 5 (docx)

Lisa 6 (pdf)

Kohtunõue (bdoc)

Kohtunõue (docx)

KESK kaebus (bdoc)

KESK kaebus (docx)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (docx)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (doc)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (docx)

Lisa 1 (bdoc)

Lisa 1 (pdf)

Lisa 1 (docx)

Lisa 2 (bdoc)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (bdoc)

Lisa 3 (docx)

Lisa 4 (bdoc)

31-3/17-4/5Sunniraha rakendamineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaSunniraha rakendamineKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-3/17-4/4KE vastus järelepärimiseleEesti Keskerakond, Mihhail KorbSisseKE vastus järelepärimiseleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

31-3/17-4/3JärelepärimineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaJärelepärimineJärelepärimine (docx)

Järelepärimine (bdoc)

31-3/17-4/2Vastus ettekirjutuseleAdvokaadibüroo TGS Baltic AS (Eesti Keskerakonna esindaja)SisseVastus ettekirjutuseleKiri (pdf)

Kiri (bdoc)