Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-15/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 22 Mihkel Tammelaanele
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Mihkel Tammelaan
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 22 Mihkel Tammelaan.ddoc
2013.12.18 EK nr 22 Mihkel Tammelaan.doc
2013.12.18 EK nr 22 Mihkel Tammelaan.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-15/2Sunniraha hoiatus Mihkel TammelaaneleMihkel TammelaanVäljaSunniraha hoiatus Mihkel TammelaaneleSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)