Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-7/6
Pealkiri:
Kaebus halduskohtule
Kuupäev:
11.07.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
T.A esindaja vandeadvokaat Toomas Pikamäe

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-7/26Volikiri haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna RingkonnakohusVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/25Vastus apellatsioonkaebuseleTallinna Ringkonnakohus; Vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus apellatsioonkaebusele
31-3/18-7/24Kohtumäärus menetlusse võtmineTallinna RingkonnakohusSisseKohtumäärus menetlusse võtmine
31-3/18-7/23Apellatsioonkaebus Tallinna RingkonnakohtuleAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe (T. Aasa esindaja)SisseApellatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtule
31-3/18-7/22Tallinna Halduskohtu otsusTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseTallinna Halduskohtu otsus
31-3/18-7/21Kaebaja vastus haldusasjas nr 3-18-1318Vandeadvokaat T. PikamäeSisseKaebaja vastus haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/20Vastus kaebaja seisukohale haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVastus kaebaja seisukohale haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/19Kaebaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318T.A esindaja vandeadvokaat T. PikamäeSisseKaebaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/18Täiendav vastus haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaat T. PikamäeVäljaTäiendav vastus haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/17Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/16Seisukoht kirjaliku menetluse osasAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe (T. A. esindaja)SisseSeisukoht kirjaliku menetluse osas
31-3/18-7/15Vastus kohtuleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVastus kohtule
31-3/18-7/14KohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Indrek Andreas PaukštysSisseKohtumäärus
31-3/18-7/13Kaebaja täiendav seisukohtVandeadvokaat Toomas PikamäeSisseKaebaja täiendav seisukoht
31-3/18-7/12Kohtunõue seisukoha küsimiseksTallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue seisukoha küsimiseks
31-3/18-7/11Vastus kaebaja taotluse osasTallinna Halduskohus, Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus kaebaja taotluse osas
31-3/18-7/10Tõendite esitamine halduskohtuleAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe, T. A. lepinguline esindajaSisseTõendite esitamine halduskohtule
31-3/18-7/9Taotlus tunnistaja ülekuulamiseksToomas Pikamäe, vandeadvokaat (Taavi Aasa lepinguline esindaja)SisseTaotlus tunnistaja ülekuulamiseks
31-3/18-7/8Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/7Tõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-1318T.A esindaja vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseTõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/5Halduskohtu määrus kohtuasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus, kohtujurist Kristi TimmuskSisseHalduskohtu määrus kohtuasjas nr 3-18-1318
31-3/18-7/4Ettekirjutuse nr 71 täitmise kohtaT.A.SisseEttekirjutuse nr 71 täitmise kohta
31-3/18-7/3Vastus teabenõudeleVandeadvokaat Toomas Pikamäe Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&CoVäljaVastus teabenõudele
31-3/18-7/2Teabenõue ERJK-leAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseTeabenõue ERJK-le
31-3/18-7/1Ettekirjutus nr 71 T. A.T. A.VäljaEttekirjutus nr 71 T. A.