Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-2/3
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu kohtumäärus (Ettekirjutus nr 77)
Kuupäev:
13.05.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-2/4Volituste andmine haldusasjas nr 3-19-874Tallinna HalduskohusVäljaVolituste andmine haldusasjas nr 3-19-874
31-3/19-2/2KE esialgse õiguskaitse taotlus Tallinna Halduskohtule (Ettekirjutus nr 77)Eesti Keskerakond, esindaja Ellex Raidla Advokaadibüroo, vandeadvokaat Sandra-Kristin Kärner, vandeadvokaat Toomas Vaher, advokaat Mailis MeierSisseKE esialgse õiguskaitse taotlus Tallinna Halduskohtule (Ettekirjutus nr 77)
31-3/19-2/1Ettekirjutus nr 77 KE tasuta teenused 2009-2015Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 77 KE tasuta teenused 2009-2015Ettekirjutuse väljavõte (pdf)