Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
3.4-2/1751/2
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 6 Erakond Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL)
Kuupäev:
04.11.2011
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit, Ardo Ojasalu
Faili nimi
201104111751.pdf