Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-11/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 18 Kalmer Rattikule
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Kalmer Rattik
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 18 Kalmer Rattik.ddoc
2013.12.18 EK nr 18 Kalmer Rattik.doc
2013.12.18 EK nr 18 Kalmer Rattik.pdf