Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-21/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 28 Valimisliidule Meie vald - koduvald (Rõngu vald)
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Valimisliit Meie vald - koduvald juhtima õigustatud isikud Sulev Kuus, Peeter Kroonberg ja Kalju Hermann
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 28 VL Meie vald - koduvald (Rõngu vald).ddoc
2013.12.18 EK nr 28 VL Meie vald - koduvald (Rõngu vald).docx
2013.12.18 EK nr 28 VL Meie vald - koduvald (Rõngu vald).pdf