Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/15-1/10
Pealkiri:
ERJK 30.09.2015 vastus Edgar Savisaare apellatsioonikaebusele
Kuupäev:
08.12.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Ringkonnakohus
Faili nimi
Vastus apellatsioonkaebusele (ERJK vs Savisaar).pdf
Vastus apellatsioonkaebusele (ERJK vs Savisaar).bdoc
Vastus apellatsioonkaebusele (ERJK vs Savisaar).docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/15-1/25Ettekirjutuse nr 50 täitmisestMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutuse nr 50 täitmisest2017.02.01 KE Savisaar.bdoc

2017.02.01 KE Savisaar.docx

31-3/15-1/24Keskerakonna vastus ERJK ettekirjutuseleEesti Keskerakond, Jaak AabSisseKeskerakonna vastus ERJK ettekirjutuseleVastuskiri (pdf)

31-3/15-1/23TaotlusVandeadvokaat Oliver NääsSisseTaotlus2016.12.23 taotlus.pdf

31-3/15-1/22Sunniraha hoiatusVandeadvokaat Oliver Nääs, E.S.VäljaSunniraha hoiatusEttekirjutus (pdf)

2016.12.23 Sunniraha kohaldamine.bdoc

2016.12.21 Sunniraha kohaldamine.doc

31-3/15-1/21Sunniraha rakendamineVandeadvokaat Oliver Nääs, E.S.VäljaSunniraha rakendamineTeavitus (pdf)

2016.12.23 Teavitus sunniraha.bdoc

2016.12.122 Teavitus sunniraha.docx

31-3/15-1/20Menetlusse kaasamineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaMenetlusse kaasamine2016.12.122 KE kaasamine.docx

2016.12.122 KE kaasamine.bdoc

31-3/15-1/19Vastus ettepanekuleVandeadvokaat Oliver NääsVäljaVastus ettepanekule2016.12.16 ERJK vastus.bdoc

2016.12.16 ERJK vastus(2).docx

31-3/15-1/18EttepanekVandeadvokaat Oliver NääsSisseEttepanek2016.12.14 Ettepanek.bdoc

Ettepanek (ERJK) 2016-12-14.pdf

2016.12.14 Lisa 1.bdoc

Ettepanek 2016-11-24.pdf

2016.12.14 Lisa 2.bdoc

vastusk_AK_digi_08122016_152539.rtf

31-3/15-1/17Riigikohtu 10.11.2016 otsus haldusasjas nr 3-3-1-50-16Riigikohus, halduskolleegiumSisseRiigikohtu 10.11.2016 otsus haldusasjas nr 3-3-1-50-16Lahendid.docx

31-3/15-1/16Kassaatori vastus RiigikohtuleVandeadvokaadid Oliver Nääs, Kristi RandeSisseKassaatori vastus Riigikohtule2016.10.17 Kassaatori vastuse Lisa 1.bdoc

Kassaatori vastus.pdf

2016.10.17. Kassaatori vastus.bdoc

3-15-917 otsus.docx

31-3/15-1/15Vastused Riigikohtu 30.09.2016 küsimusteleRiigikohus,HalduskolleegiumVäljaVastused Riigikohtu 30.09.2016 küsimusteleVastuskiri (pdf)

Vastus Riigikohtu küsimustele (3-3-1-50-16).bdoc

Vastus Riigikohtu küsimustele (3-3-1-50-16).docx

31-3/15-1/14Riigikohtu küsimusedRiigikohus, HalduskolleegiumSisseRiigikohtu küsimused2016.09.30 Riigikohtu küsimused.pdf

31-3/15-1/13Riigikohtu teatisRiigikohus, HalduskolleegiumSisseRiigikohtu teatisTeatis 28_09_2016.docx

2016.09.28 Riigikohtu teatis.bdoc

31-3/15-1/12Kassatsioonkaebuse edastamineRiigikohus, HalduskolleegiumSisseKassatsioonkaebuse edastamine2016.04.01 kassatsioonkaebuse edastamine 3-15-435.rtf

2016.03.16 Kassatsioonkaebus 2016-03-16.bdoc

Kassatsioon (Savisaar vs ERJK) 2016-03-16.pdf

31-3/15-1/11Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi otsus Edgar Savisaare kaebusesTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi otsus Edgar Savisaare kaebusesKohtuotsus (bdoc)

Kohtuotsus (pdf)

31-3/15-1/9Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus apellatsioonikaebuse menetlusse võtmise kohtaTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus apellatsioonikaebuse menetlusse võtmise kohtaKohtumäärus (docx)

31-3/15-1/8Edgar Savisaare 31.08.2015 apellatsioonikaebusEdgar Savisaar, esindaja Oliver NääsSisseEdgar Savisaare 31.08.2015 apellatsioonikaebusApellatsioonikaebus (ddoc)

Apellatsioonikaebus (pdf)

31-3/15-1/7Tallinna Halduskohtu 31.07.2015 kohtuotsusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 31.07.2015 kohtuotsusKohtuotsus (docx)

Kohtuotsus (bdoc)

31-3/15-1/6Edgar Savisaare täiendav seisukohtEdgar Savisaar, esindaja Oliver NääsSisseEdgar Savisaare täiendav seisukohtTäiendav seisukoht (ddoc)

Täiendav seisukoht (pdf)

31-3/15-1/5Komisjoni seisukoht Edgar Savisaare kaebuseleKomisjoni esindaja advokaadibüroo Küllike Namm, Katrina JuhkamiVäljaKomisjoni seisukoht Edgar Savisaare kaebuseleVastuskiri (ddoc)

Vastuskiri (docx)

Vastus (pdf)

31-3/15-1/4Tallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseksMäärus (ddoc)

Määrus (docx)

31-3/15-1/3Taotlus esialgse õiguskaitse kohaldamiseksEdgar Savisaare esindaja Oliver NääsSisseTaotlus esialgse õiguskaitse kohaldamiseksLisa 4 (pdf)

Taoltus esialgseks õiguskaitseks (ddoc)

Taoltus esialgseks õiguskaitseks (pdf)

Lisa 1 (ddoc)

Lisa 1 (docx)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (pdf)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 6 (pdf)

Lisa 7 (pdf)

31-3/15-1/2Kaebus EK nr 50 tühisuse tuvastamiseks või täielikuks tühistamiseksEdgar Savisaare esindaja Oliver NääsSisseKaebus EK nr 50 tühisuse tuvastamiseks või täielikuks tühistamiseksKaebuse lisa 14 (pdf)

Kaebuse lisa 15 (pdf)

Kaebuse lisa 4 (pdf)

Kaebus (ddoc)

Kaebus (pdf)

Kaebuse lisa 2 (ddoc)

Kaebuse lisa 2 (pdf)

Kaebuse lisa 3 (ddoc)

Kaebuse lisa 3 (docx)

Kaebuse lisa 5 (pdf)

Kaebuse lisa 6 (pdf)

Kaebuse lisa 7 (bdoc)

Kaebuse lisa 7 (docx)

Kaebuse lisa 8 (bdoc)

Kaebuse lisa 8 (docx)

Kaebuse lisa 9 (pdf)

Kaebuse lisa 10 (docx)

Kaebuse lisa 11 (pdf)

Kaebuse lisa 12 (ddoc)

Kaebuse lisa 12 (docx)

Kaebuse lisa 13 (docx)

31-3/15-1/1Ettekirjutus nr 50 Edgar SavisaareleERJKVäljaEttekirjutus nr 50 Edgar SavisaareleEK nr 50 (docx)

Ettekirjutus 13.01.2015 nr 50 Savisaar.pdf

EK nr 50 (ddoc)