Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-3/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 67 Sergei Solovjovile
Kuupäev:
10.01.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Sergei Solovjov
Faili nimi
Ettek nr 67 Sergei Solovjov aruanne 2018.bdoc
Ettekirjutus Sergei Solovjov 2018.docx
Lisa 1 Solovjov.pdf
Ettekirjutus Sergei Solovjov 2018.pdf