Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-38/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 45 Svetlana Ivnitskajale
Kuupäev:
01.10.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
ERJK
Faili nimi
EK Ivnitskaja.pdf
2014.09.30 EK Ivnitskaja.ddoc
EK Ivnitskaja.doc