Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-37/9
Pealkiri:
Taotlus menetluse peatamiseks
Kuupäev:
03.09.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Karin Tammemägi
Faili nimi
Taotlus_Tammemägi-ERJK_01092014.ddoc
Taotlus_Tammemägi-ERJK_01092014.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-37/15Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 kohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 kohtumäärusKohtumäärus (ddoc)

Kohtumäärus (docx)

31-3/14-37/14Taotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseksRaiko Paas (esindaja), Karin TammemägiSisseTaotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseksTaotlus (pdf)

Taotlus (ddoc)

31-3/14-37/13Vastus määruskaebuseleKarin TammemägiVäljaVastus määruskaebuselevastus (ddoc)

vastus (docx)

31-3/14-37/12Karin Tammemägi määruskaebusKarin Tammemägi, Raiko PaasSisseKarin Tammemägi määruskaebusMääruskaebus (doc)

Määruskaebus (pdf)

Määruskaebus (pdf)

Määruskaebus (ddoc)

31-3/14-37/11Vastus Karin Tammemägi taotluseleERJKVäljaVastus Karin Tammemägi taotluseleVastus taotlusele (ddoc)

Vastus taotlusele (docx)

31-3/14-37/10Haldusmenetluse lõpetamise määrusTallinna HalduskohusSisseHaldusmenetluse lõpetamise määrusMenetluse lõpetamise määrus (ddoc)

Menetluse lõpetamise määrus (doc)

31-3/14-37/8Haldusmenetluse algatamisest Karin Tammemägi suhtes erakonnaseaduse aluselERJKVäljaHaldusmenetluse algatamisest Karin Tammemägi suhtes erakonnaseaduse aluselLisa 1 (jpg)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Lisa 4 (docx)

Kiri isiku ärakuulamiseks (ddoc)

Kiri isiku ärakuulamiseks (pdf)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 6 (pdf)

31-3/14-37/7KohtunõueTallinna HalduskohusSisseKohtunõueKohtunõue (ddoc)

Kohtunõue (doc)

31-3/14-37/6Ettekirjutuse nr 44 kehtetuks tunnistamineERJKVäljaEttekirjutuse nr 44 kehtetuks tunnistamineTallinna LV vastus KVSK-le .pdf

tammemägi_delfi.jpg

05.2014 EK_Tammemägi.ddoc

05.2014 EK_Tammemägi.docx

2013.08.30 vastus Madis Kübarale.doc

EkspertiisitekstBlanketil.pdf

Ettekirjutuse nr 44 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

ettekirjutuse nr 44 kehtetuks tunnistamine Karin Tammemägi.pdf

31-3/14-37/5A.Tammemäe esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärusTallinna halduskohusSisseA.Tammemäe esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumääruskohtumäärus (doc)

kohtumäärus (ddoc)

31-3/14-37/4Vastus kohtumäärusele K.Tammemägi kaebuse asjasERJKVäljaVastus kohtumäärusele K.Tammemägi kaebuse asjasvastus kohtumäärusele (doc)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (jpg)

vastus kohtumäärusele (txt)

vastus kohtumäärusele (docx)

vastus kohtumäärusele (ddoc)

vastus kohtumäärusele (doc)

vastus kohtumäärusele (ddoc)

vastus kohtumäärusele (docx)

31-3/14-37/3Kohtumäärus Karin Tammemäe kaebuse kohta ettekirjutuse nr 44 tühistamiseksTallinna halduskohuskohusSisseKohtumäärus Karin Tammemäe kaebuse kohta ettekirjutuse nr 44 tühistamisekskohtumäärus (ddoc)

kohtumäärus (doc)

31-3/14-37/2Karin Tammemäe kaebus ERJK ettekirjutuse nr 44 tühistamiseksTallinna halduskohusSisseKarin Tammemäe kaebus ERJK ettekirjutuse nr 44 tühistamiseksKaebus_Tammemägi-ERJK_27062014.ddoc

Kaebus_Tammemägi-ERJK_27062014.doc

kviitung.pdf

Tallinna linna plakatite ja videoklippide ekspertiis.pdf

31-3/14-37/1Ettekirjutus nr 44 Karin TammemägileERJKVäljaEttekirjutus nr 44 Karin TammemägileEttekirjutus nr 44 lisadega (docx)

Ettekirjutus nr 44 lisadega (ddoc)

Ettekirjutus nr 44 (pdf)

Ettekirjutus nr 44 lisadega (jpg)

Ettekirjutus nr 44 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 44 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 44 lisadega (doc)