Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-39/2
Pealkiri:
Jaanus Mutli kaebus ja kohtumäärus kaebuse menetlusse võtmiseks
Kuupäev:
20.01.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus, Jaanus Mutli, Raiko Paas
Faili nimi
Kaebus_Mutli-ERJK_21112014.ddoc
Kaebus_Mutli-ERJK_21112014.pdf
LISA 1_Ettekirjutus 41_Mutli.pdf
LISA 2_Ettekirjutusr 46_Mutli.docx
Mutli vs ERJK (men-sse, istung) 3-14-52890.ddoc
LISA 3_Lõiv_Mutli_24112014.pdf
Mutli vs ERJK (men-sse, istung) 3-14-52890.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-39/22Keskerakonna vastus ettekirjutuse täimise kohtaEesti Keskerakond, Jaak AabSisseKeskerakonna vastus ettekirjutuse täimise kohtaVastuskiri (doc)

Vastuskiri (bdoc)

31-3/14-39/21Dokumentide edastamineJ.M.VäljaDokumentide edastamineKaaskiri (pdf)

2017.02.03 Kaaskiri Mutli.bdoc

2017.02.03 Kaaskiri Mutli.docx

2017.02.03 Sunniraha hoiatus Mutli.bdoc

2017.02.03 Sunniraha hoiatus Mutli.doc

2017.01.13 Teavitus sunniraha.bdoc

2017.01.12 Teavitus sunniraha Mutli.docx

Sunniraha hoiatus (pdf)

Teavitus (pdf)

31-3/14-39/20Sunniraha hoiatusJ.M.VäljaSunniraha hoiatus2017.02.03 Sunniraha hoiatus Mutli.bdoc

2017.02.03 Sunniraha hoiatus Mutli.doc

Sunniraha hoiatus (pdf)

31-3/14-39/19Menetlusse kaasamineMTÜ Eesti KeskerakondVäljaMenetlusse kaasamine2017.02.01 KE Mutli.bdoc

2017.02.01 KE Mutli.docx

31-3/14-39/18Sunniraha rakendamineJ.M.VäljaSunniraha rakendamineSunniraha rakendamine (pdf)

2017.01.13 Teavitus sunniraha.bdoc

2017.01.12 Teavitus sunniraha Mutli.docx

31-3/14-39/17Riigikohtu kohtumäärusRiigikohtu halduskolleegiumSisseRiigikohtu kohtumäärusKohtumäärus (pdf)

31-3/14-39/16Vastus kassatsioonkaebuseleRiigikohus, HalduskolleegiumVäljaVastus kassatsioonkaebusele2016.09.09 Vastus kassatsioonkaebusele.bdoc

Vastus kassatsioonkaebusele (Jaanus Mutli ERJK) (002).docx

31-3/14-39/15Riigikohtu kohtumäärus 15.09.2016Riigikohus, HalduskolleegiumSisseRiigikohtu kohtumäärus 15.09.20162016.09.15 peatamise kohtumäärus .pdf

31-3/14-39/14Kassatsioonikaebuse edastamineRiigikohtu halduskolleegiumSisseKassatsioonikaebuse edastamineKassatsioonikaebuse edastamine (bdoc)

Kassatsioonikaebuse edastamine (docx)

Kassatsioonikaebus (bdoc)

Kassatsioonikaebus (pdf)

Lisa (pdf)

31-3/14-39/13Tallinna Ringkonnakohtu otsus (haldusasi 3-14-52890)Tallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu otsus (haldusasi 3-14-52890)Kohtuotsus (pdf)

Kohtuotsus (bdoc)

31-3/14-39/12Vastustaja vastus 13.07.2015 apellatsioonikaebuseleERJKVäljaVastustaja vastus 13.07.2015 apellatsioonikaebuseleVastus apellatsioonikaebusele (ddoc)

Vastus apellatsioonikaebusele (pdf)

Vastus apellatsioonikaebusele (docx)

31-3/14-39/11Tallinna Ringkonnakohtu 21.07.2015 kohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 21.07.2015 kohtumäärusKohtumäärus (doc)

31-3/14-39/10Jaanu Mutli apellatsioonikaebusJaanus Mutli, esindaja Raiko PaasSisseJaanu Mutli apellatsioonikaebusApellatsioonikaebus (ddoc)

Apellatsioonikaebus (pdf)

31-3/14-39/9Kohtuotsus Jaanus Mutli kaebusesTallinna HalduskohusSisseKohtuotsus Jaanus Mutli kaebusesKohtuotsus (doc)

Kohtuotsus (ddoc)

31-3/14-39/8Kaebaja vastus vastustaja seisukohaleJaanus Mutli esindaja Raiko PaasSisseKaebaja vastus vastustaja seisukohaleVastus (ddoc)

Vastus (pdf)

31-3/14-39/7Komisjoni seisukoht erakonnaseaduse põhiseadusega vastuolu kohtaTallinna HalduskohusVäljaKomisjoni seisukoht erakonnaseaduse põhiseadusega vastuolu kohtaSeisukoht taotluse osas (ddoc)

Seisukoht (pdf)

Seisukoht taotluse osas (docx)

31-3/14-39/6Kaebaja taotlus halduskohtule erakonnaseaduse normide vastuolu põhiseadusega tõttuJaanus Mutli esindaja Raiko PaasSisseKaebaja taotlus halduskohtule erakonnaseaduse normide vastuolu põhiseadusega tõttuTaotlus (ddoc)

Taotlus (pdf)

31-3/14-39/5Jaanus Mutli kompromissettepanekJaanus Mutli esindaja Raiko PaasSisseJaanus Mutli kompromissettepanekKompromissettepanek (ddoc)

Kompromissettepanek (pdf)

31-3/14-39/4Vastus Jaanus Mutli kaebuseleERJK, esindajad Küllike Namm ja Katrina JuhkamiVäljaVastus Jaanus Mutli kaebuseleVastus kaebusele (pdf)

Vastus kaebusele (ddoc)

Vastus kaebusele (docx)

31-3/14-39/1Ettekirjutus nr 46 Jaanus MutlileERJKVäljaEttekirjutus nr 46 Jaanus MutlileEttekirjutus nr 46 (pdf)

Ettekirjutus nr 46 (docx)

EK nr 46 (Jaanus Mutli) (1).docx

Ettekirjutus nr 46 (ddoc)

Ettekirjutus nr 46 (jpg)

Ettekirjutus nr 46 (pdf)

Ettekirjutus nr 46 (docx)

Ettekirjutus nr 46 (docx)

Ettekirjutus nr 46 (pdf)