Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-33/10
Pealkiri:
Taotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseks
Kuupäev:
13.10.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Priit Kutser, Raiko Paas (esindaja)
Faili nimi
Taotlus_Kutser-ERJK_10102014.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-33/11Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 määrusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 määrus
31-3/14-33/9vastus määruskaebuselePriit KutserVäljavastus määruskaebusele
31-3/14-33/8Määruskaebus ja kohtumäärusPriit Kutser, Tallinna HalduskohusSisseMääruskaebus ja kohtumäärus
31-3/14-33/7Vastus Priit Kutseri taotluseleERJKVäljaVastus Priit Kutseri taotluseleVastus taotlusele (docx)

31-3/14-33/6Haldusmenetluse lõpetamise määrusTallinna HalduskohusSisseHaldusmenetluse lõpetamise määrus
31-3/14-33/5Taotlus haldusasjas menetluse peatamiseksPriit KutserSisseTaotlus haldusasjas menetluse peatamiseksTaotlus (docx)

31-3/14-33/4Haldusmenetluse algatamisest Priit Kutseri suhtes erakonnaseaduse aluselERJKVäljaHaldusmenetluse algatamisest Priit Kutseri suhtes erakonnaseaduse aluselKiri isiku ärakuulamiseks (pdf)

Lisa 1 (jpg)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Kiri isiku ärakuulamiseks (ddoc)

Lisa 4 (docx)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 6 (pdf)

Lisa 7 (doc)

31-3/14-33/3Kohtumäärus Priit Kutseri kaebuse kohta ettekirjutuse nr 40 tühistamiseksTallinna HalduskohusSisseKohtumäärus Priit Kutseri kaebuse kohta ettekirjutuse nr 40 tühistamiseks
31-3/14-33/2Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamineERJKVäljaEttekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamineEttekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (jpg)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (docx)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine (doc)

31-3/14-33/1Ettekirjutus nr 40 Priit KutserileERJKVäljaEttekirjutus nr 40 Priit KutserileEttekirjutus nr 40 lisadega (ddoc)

Ettekirjutus nr 40 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 40 lisadega (jpg)

Ettekirjutus nr 40 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 40 lisadega (doc)

Ettekirjutus nr 40 lisadega (docx)