Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-8/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Joeri Wiersmale
Kuupäev:
15.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Joeri Wiersma
Faili nimi
hoiatus_Joeri Wiersma.pdf
hoiatus_Joeri Wiersma.ddoc
hoiatus_Joeri Wiersma.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-8/1Ettekirjutus nr 15 Joeri WiersmaleJoeri WiersmaVäljaEttekirjutus nr 15 Joeri Wiersmaleettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (doc)

Ettekirjutus (pdf)