Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-11/12
Pealkiri:
Kohtumäärus
Kuupäev:
07.01.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus Tallinna Kohtumaja

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-11/25Teavitus Erakonnale Eestimaa RohelisedMTÜ Erakond Eestimaa Rohelised juhatusVäljaTeavitus Erakonnale Eestimaa Rohelised2019.10.01 Sunniraha rakendamine.pdf

2019.10.01 Sunniraha rakendamine.asice

31-3/18-11/24Märgukiri Erakonnale Eestimaa RohelisedErakond Eestimaa RohelisedVäljaMärgukiri Erakonnale Eestimaa RohelisedMärgukiri (asice)

Märgukiri (docx)

31-3/18-11/23KohtuotsusTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtuotsusOtsus(MTÜ Eestimaa Rohelised vs ERJK) (1).asice

Lahendi andmed RT (jõustumine).pdf

Otsus(MTÜ Eestimaa Rohelised vs ERJK).docx

31-3/18-11/22Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna HalduskohusSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/21Kaebaja kohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-2157MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedSisseKaebaja kohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/20ERJK kohtukõneteesidTallinna HalduskohusVäljaERJK kohtukõneteesid
31-3/18-11/19KohtumäärusTallinna HalduskohusSisseKohtumäärus
31-3/18-11/18Kaebaja vastus kohtuleMTÜ Erakond eestimaa RohelisedSisseKaebaja vastus kohtule
31-3/18-11/17Kohtunõue kaebajaleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue kaebajale
31-3/18-11/16Vastus kaebaja ettepanekule haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaVastus kaebaja ettepanekule haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/15Tallinna Halduskohtu kiriTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu kiri
31-3/18-11/14ERJK taotlus haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus; MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaERJK taotlus haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/13EttepanekErakond Eestimaa RohelisedSisseEttepanek
31-3/18-11/11Täiendav vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, A.L; J.L.VäljaTäiendav vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/10Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; A.L, J.LVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/9Roheliste kiri kohtuleErakond Eestimaa RohelisedSisseRoheliste kiri kohtule
31-3/18-11/8Volikiri haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/7Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtujurist Piret LaanemäeSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-11/6Seisukoha küsimine erakonnaltTallinna HalduskohusSisseSeisukoha küsimine erakonnalt
31-3/18-11/5Seisukoht haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaSeisukoht haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/4Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Elle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-11/3Kaebus koos esialgse õiguskaitse taotlusegaErakond Eestimaa Rohelised MTÜSisseKaebus koos esialgse õiguskaitse taotlusega
31-3/18-11/2Volikiri haldusasjas nr 3-18-2157Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-2157
31-3/18-11/1Ettekirjutus nr 75MTÜ Erakond Eestimaa RohelisedVäljaEttekirjutus nr 752018.10.12 Ettekirjutus nr 75.pdf

2018.10.12 Ettekirjutus nr 75.bdoc