Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-13/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 20 Lembit Langellile
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Lembit Langell
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 20 Lembit Langell.pdf
2013.12.18 EK nr 20 Lembit Langell.ddoc
2013.12.18 EK nr 20 Lembit Langell.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-13/3Teine sunniraha hoiatus Lembit LangellileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Lembit LangellileII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-13/2Sunniraha hoiatus Lembit LangellileLembit LangellVäljaSunniraha hoiatus Lembit LangellileSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)