Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-8/28
Pealkiri:
Teatis
Kuupäev:
22.10.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikohtu halduskolleegium

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-8/30Vastus kassatsioonikaebuseleAdvokaadibüroo NOVE OÜ, vandeadvokaat Veikko Puolakainen, vandeadvokaat Veiko Vaske (ERJK esindajad)SisseVastus kassatsioonikaebusele
31-3/18-8/29Volikiri haldusasjas nr 3-18-1537Riigikohus, halduskolleegiumVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/27KassatsioonkaebusA.T. esindaja vandeadvokaat Kristel ViruSisseKassatsioonkaebus
31-3/18-8/26Tallinna Ringkonnakohtu otsusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu otsus
31-3/18-8/25Apellandi seisukohtA.T. esindaja vandeadvokaat Kristel ViruSisseApellandi seisukoht
31-3/18-8/24Kaebaja menetluskulude nimekiriVandeadvokaat K. ViruSisseKaebaja menetluskulude nimekiri
31-3/18-8/23KohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseKohtumäärus
31-3/18-8/22Vastus apellatsioonkaebusele haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Ringkonnakohus; A.T esindaja vandeadvokaat K. ViruVäljaVastus apellatsioonkaebusele haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/21Tallinna Ringkonnakohtu määrusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu määrus
31-3/18-8/20ApellatsioonkaebusA.T esindaja vandeadvokaat K. ViruSisseApellatsioonkaebus
31-3/18-8/19Tallinna Halduskohtu kohtuotsusTallinna Halduskohus, kohtunik Elle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtuotsus
31-3/18-8/18Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/17Seisukoht haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Vandeadvokaat K. ViruVäljaSeisukoht haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/16Kaebaja teesidVandeadvokaat K. ViruSisseKaebaja teesid
31-3/18-8/15Kohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Vandeadvokaat K. ViruVäljaKohtukõneteesid haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/14Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Elle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-8/13Seisukoht haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaSeisukoht haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/12VolikiriTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri
31-3/18-8/11Kaebaja taotlus tunnistaja ülekuulamiseksAdvokaadibüroo Sirel & Partnerid, vandeadvokaat Kristel Viru (A. T. esindaja)SisseKaebaja taotlus tunnistaja ülekuulamiseks
31-3/18-8/10KohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Helle KaskSisseKohtumäärus
31-3/18-8/9KohtumäärusTallinna Halduskohus kohtunik E.KaskSisseKohtumäärus
31-3/18-8/8Kaebuse esitaja täiendavad seisukohadKaebaja esindaja vandeadvokaat Kristel ViruSisseKaebuse esitaja täiendavad seisukohad
31-3/18-8/7Täiendav vastus haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Vandeadvokaat Kristel ViruVäljaTäiendav vastus haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/6Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-1537Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, Vandeadvokaat Kristel ViruVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-1537
31-3/18-8/5Ettekirjutuse nr 72 täitmineA. TšaplõginSisseEttekirjutuse nr 72 täitmine
31-3/18-8/4Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, Elle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-8/3Vastus kohtunõudeleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, vandeadvokaat Kristel ViruVäljaVastus kohtunõudele
31-3/18-8/2Tallinna Halduskohtu kohtunõueTallinna Halduskohus, Piret LaanemäeSisseTallinna Halduskohtu kohtunõue
31-3/18-8/1Ettekirjutus nr 72 A.T.A.T.VäljaEttekirjutus nr 72 A.T.