Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-14/4
Pealkiri:
Meelis Kaldalu pöördumine
Kuupäev:
06.03.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Meelis Kaldalu
Faili nimi
2015.03.04 Meelis Kaldalu kiri.pdf
Kaldalu_lisa.png

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-14/5Vastus Meelis Kaldalu pöördumiseleERJKVäljaVastus Meelis Kaldalu pöördumiseleVastus pöördumisele (ddoc)

Vastus pöördumisele (pdf)

Vastuskiri (pdf)

31-3/13-14/3Teine sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-14/2Sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleMeelis KaldaluVäljaSunniraha hoiatus Meelis KaldaluleSunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (pdf)

31-3/13-14/1Ettekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleMeelis KaldaluVäljaEttekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (doc)

ettekirjutus (ddoc)