Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-6/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 13 Heinar Kannimäele
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Heinar Kannimäe
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 13 Heinar Kannimäe.pdf
2013.12.18 EK nr 13 Heinar Kannimäe.doc
2013.12.18 EK nr 13 Heinar Kannimäe.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-6/2Sunniraha hoiatus Heinar KannimäeleHeinar KannimäeVäljaSunniraha hoiatus Heinar KannimäeleSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)