Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-3/3
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu määrus M. K. kaebuse menetlusse võtmiseks
Kuupäev:
28.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus, Reelika Lind

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-3/2M.K. kaebus Tallinna HalduskohtuleAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (M. K. lepinguline esindaja)SisseM.K. kaebus Tallinna Halduskohtule
31-3/19-3/1Ettekirjutus nr 78 M.K.M.K; vandeadvokaat K. ViruVäljaEttekirjutus nr 78 M.K.