Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-4/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 68 Silvia Murule
Kuupäev:
10.01.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Silvia Muru
Faili nimi
Ettekirjutus Silvia Muru 2018.pdf
Ettek nr 68 Silvia Muru aruanne 2018.bdoc
Ettekirjutus Silvia Muru 2018.docx
Lisa 1 Muru.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-4/2S. Muru vastus ettekirjutuseleSilvia MuruSisseS. Muru vastus ettekirjutuseleKiri (pdf)