Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-7/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 14 Ilmar Ibragimovile
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Ilmar Ibragimov
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 14 Ilmar Ibragimov.ddoc
2013.12.18 EK nr 14 Ilmar Ibragimov.pdf
2013.12.18 EK nr 14 Ilmar Ibragimov.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-7/3Teine sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-7/2Sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileIlmar IbragimovVäljaSunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)