Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-16/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Raivo Lõbusale
Kuupäev:
09.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Raivo Lõbus
Faili nimi
hoiatus_Raivo Lõbus.pdf
hoiatus_Raivo Lõbus.doc
hoiatus_Raivo Lõbus.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-16/1Ettekirjutus nr 23 Raivo LõbusaleRaivo LõbusVäljaEttekirjutus nr 23 Raivo LõbusaleEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (doc)