Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/14-34/201.07.2014Jaanus Mutli kaebus ettekirjutuse nr 41 tühistamiseks
31-3/14-34/301.07.2014Kohtunõue Jaanus Mutli kaebuse asjas
31-3/14-37/202.07.2014Karin Tammemäe kaebus ERJK ettekirjutuse nr 44 tühistamiseks
31-3/14-37/302.07.2014Kohtumäärus Karin Tammemäe kaebuse kohta ettekirjutuse nr 44 tühistamiseks
31-3/14-34/403.07.2014Vastus kohtunõudele J.Mutli kaebuse asjas
31-3/14-35/403.07.2014Vastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjas
31-3/14-37/404.07.2014Vastus kohtumäärusele K.Tammemägi kaebuse asjas
31-3/14-35/504.07.2014A. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/14-34/504.07.2014J.Mutli esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamise kohtumäärus
31-3/14-37/507.07.2014A.Tammemäe esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/14-35/609.07.2014Arvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohta
31-3/14-37/606.08.2014Ettekirjutuse nr 44 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-36/206.08.2014Ettekirjutuse nr 43 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-35/706.08.2014Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-34/606.08.2014Ettekirjutuse nr 41 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-33/206.08.2014Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-37/708.08.2014Kohtunõue
31-3/14-33/312.08.2014Kohtumäärus Priit Kutseri kaebuse kohta ettekirjutuse nr 40 tühistamiseks
31-3/14-33/413.08.2014Haldusmenetluse algatamisest Priit Kutseri suhtes erakonnaseaduse alusel
31-3/14-34/713.08.2014Haldusmenetluse algatamisest Jaanus Mutli suhtes erakonnaseaduse alusel