Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/13-9/215.01.2014Sunniraha hoiatus Jüri Luigele
31-3/14-27/122.01.2014Ettekirjutus nr 34 erakonnale Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
31-3/14-27/219.02.2014Sunniraha hoiatus erakonnale Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
31-3/14-28/124.01.2014Ettekirjutus nr 35 Maardu Valimisliidule
31-3/14-28/219.02.2014Sunniraha hoiatus Maardu Valimisliidule
31-3/14-28/303.03.2014Maardu Valimisliidu vaie ettekirjutusele nr 35
31-3/14-28/405.03.2014Vaide puuduste kõrvaldamine HMS § 78 alusel
31-3/14-28/517.03.2014Vaide parandus puuduse kõrvaldamiseks HMS § 78 alusel
31-3/14-28/617.03.2014Komisjoni otsus ettekirjutuse täitmise peatamisest ja vaide läbivaatamise tähtaja pikendamisest
31-3/14-28/724.03.2014Vaideotsus Maardu Valimisliidu esitatud vaidele
31-3/14-28/828.03.2016Maardu Valimisliidu 28.03.2014 ettekirjutuse nr 35 täitmine
31-3/14-29/125.02.2014Ettekirjutus nr 36 Valimisliidule Parem Koeru
31-3/14-30/125.02.2014Ettekirjutus nr 37 Valimisliidule Põhjasadam
31-3/14-30/224.03.2014Sunniraha hoiatus Valimisliidule Põhjasadam
31-3/14-31/106.05.2014Ettekirjutus nr 38 erakonnale Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
31-3/14-32/127.05.2014Ettekirjutus nr 39 Urmas Kruusele
31-3/14-33/127.05.2014Ettekirjutus nr 40 Priit Kutserile
31-3/14-33/1013.10.2014Taotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseks
31-3/14-33/1110.11.2014Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 määrus
31-3/14-33/206.08.2014Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine