Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/14-33/910.10.2014vastus määruskaebusele
31-3/14-33/806.10.2014Määruskaebus ja kohtumäärus
31-3/14-33/724.09.2014Vastus Priit Kutseri taotlusele
31-3/14-33/616.09.2014Haldusmenetluse lõpetamise määrus
31-3/14-33/503.09.2014Taotlus haldusasjas menetluse peatamiseks
31-3/14-33/413.08.2014Haldusmenetluse algatamisest Priit Kutseri suhtes erakonnaseaduse alusel
31-3/14-33/312.08.2014Kohtumäärus Priit Kutseri kaebuse kohta ettekirjutuse nr 40 tühistamiseks
31-3/14-33/206.08.2014Ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-33/1110.11.2014Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2014 määrus
31-3/14-33/1013.10.2014Taotlus menetluse peatamiseks või menetlustähtaja pikendamiseks
31-3/14-33/127.05.2014Ettekirjutus nr 40 Priit Kutserile
31-3/14-32/127.05.2014Ettekirjutus nr 39 Urmas Kruusele
31-3/14-31/106.05.2014Ettekirjutus nr 38 erakonnale Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
31-3/14-30/224.03.2014Sunniraha hoiatus Valimisliidule Põhjasadam
31-3/14-30/125.02.2014Ettekirjutus nr 37 Valimisliidule Põhjasadam
31-3/14-29/125.02.2014Ettekirjutus nr 36 Valimisliidule Parem Koeru
31-3/14-28/828.03.2016Maardu Valimisliidu 28.03.2014 ettekirjutuse nr 35 täitmine
31-3/14-28/724.03.2014Vaideotsus Maardu Valimisliidu esitatud vaidele
31-3/14-28/617.03.2014Komisjoni otsus ettekirjutuse täitmise peatamisest ja vaide läbivaatamise tähtaja pikendamisest
31-3/14-28/517.03.2014Vaide parandus puuduse kõrvaldamiseks HMS § 78 alusel