Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/14-36/319.08.2014Kohtumäärus Edgar Savisaare kaebuse kohta ettekirjutuse nr 43 tühistamiseks
31-3/14-36/206.08.2014Ettekirjutuse nr 43 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-36/127.05.2014Ettekirjutus nr 43 Edgar Savisaarele
31-3/14-35/921.08.2014Kohtunõue ja Arvo Sarapuu seisukoht menetluse lõpetamise osas
31-3/14-35/813.08.2014Haldusmenetluse algatamisest Arvo Sarapuu suhtes erakonnaseaduse alusel
31-3/14-35/706.08.2014Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine
31-3/14-35/609.07.2014Arvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohta
31-3/14-35/504.07.2014A. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/14-35/403.07.2014Vastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjas
31-3/14-35/330.06.2014Kohtumäärus Arvo Sarapuu kaebuse kohta ettekirjutuse nr 42 tühistamiseks
31-3/14-35/2017.02.2015Arvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamisele
31-3/14-35/230.06.2014Arvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseks
31-3/14-35/1928.01.2015Haldusmenetluse alustamine ja isiku ärakuulamine
31-3/14-35/1823.10.2014Haldusmenetluse lõpetamine
31-3/14-35/1713.10.2014Arvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetluses
31-3/14-35/1624.09.2014Vastus Arvo Sarapuu taotlusele
31-3/14-35/1512.09.2014Menetluse lõpetamise määrus
31-3/14-35/1403.09.2014Taotlus haldusmenetluse peatamiseks
31-3/14-35/1329.08.2014Kaebaja kohtunõude täitmine
31-3/14-35/1229.08.2014Kohtunõue kaebajale