Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/17-3/901.03.2018ERJK vastus kaebusele haldusasjas nr 3-17-1704
31-3/17-1/1626.02.2018ERJK vastus apellatsioonikaebusele
31-3/17-4/426.02.2018KE vastus järelepärimisele
31-3/17-4/313.02.2018Järelepärimine
31-3/17-5/312.02.2018Kiri EKRE-le ttekirjutuse nr 64 täitmisest
31-3/17-5/212.02.2018EKRE vastus ettekirjutuse nr 64 täitmisest
31-3/17-1/1529.01.2018Kohtumäärus apellatsioonikaebuse menetlusse võtmise kohta
31-3/17-1/1423.01.2018Apellatsioonikaebus Tallinna Halduskohtu 22.12.2017 kohtuotsuse peale
31-3/18-4/215.01.2018S. Muru vastus ettekirjutusele
31-3/18-5/110.01.2018Ettekirjutus nr 69 Valimisliit Hääled - international and local voices for the prosperous future of Tallinn/rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks
31-3/18-4/110.01.2018Ettekirjutus nr 68 Silvia Murule
31-3/18-3/110.01.2018Ettekirjutus nr 67 Sergei Solovjovile
31-3/18-2/110.01.2018Ettekirjutus nr 66 Valimisliit Südamega Tartu
31-3/18-1/110.01.2018Ettekirjutus nr 65 Almar Gluštšenkole
31-3/17-4/208.01.2018Vastus ettekirjutusele
31-3/17-1/1303.01.2018Tallinna Halduskohtu kohtuotsus
31-3/17-5/104.12.2017Ettekirjutus nr 64 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
31-3/17-4/104.12.2017Ettekirjutus nr 63 Eesti Keskerakonnale
31-3/17-3/814.11.2017ERJK vastus kaebusele haldusasjas nr 3-17-1704
31-3/17-1/1214.11.2017Eesti Keskerakonna seisukoht ERJK taotluste kohta
31-3/17-1/1114.11.2017ERJK taotlused haldusasjas nr 3-17-572
31-3/17-1/1001.11.2017Keskerakonna täiendavad seisukohad Halduskohtule
31-3/17-3/710.10.2017Paavo Pettai kaebus Tallinna Halduskohtule
31-3/15-3/1614.09.2017Ettekirjutuse täitmisest
31-3/17-1/901.09.2017Harju Maakohtu vastus