Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/17-5/104.12.2017Ettekirjutus nr 64 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
31-3/17-4/104.12.2017Ettekirjutus nr 63 Eesti Keskerakonnale
31-3/17-3/814.11.2017ERJK vastus kaebusele haldusasjas nr 3-17-1704
31-3/17-1/1214.11.2017Eesti Keskerakonna seisukoht ERJK taotluste kohta
31-3/17-1/1114.11.2017ERJK taotlused haldusasjas nr 3-17-572
31-3/17-1/1001.11.2017Keskerakonna täiendavad seisukohad Halduskohtule
31-3/17-3/710.10.2017Paavo Pettai kaebus Tallinna Halduskohtule
31-3/15-3/1614.09.2017Ettekirjutuse täitmisest
31-3/17-1/901.09.2017Harju Maakohtu vastus
31-3/17-3/629.08.2017Tallinna Halduskohtu määrus haldusasjas 3-17-1704
31-3/17-1/829.08.2017Taotlus Harju Maakohtule
31-3/17-3/524.08.2017Eesti Keskerakonna täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-17-1704
31-3/17-3/424.08.2017ERJK seisukoht haldusasjas nr 3-17-1704
31-3/15-3/1521.08.2017Ettekirjutuse täitmisest
31-3/17-1/718.08.2017Tallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/17-3/318.08.2017Tallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/17-3/217.08.2017Kaebus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ettekirjutusele nr 62
31-3/17-3/114.07.2017Ettekirjutus nr 62 Keskerakonnale
31-3/15-3/1429.06.2017Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsus
31-3/15-3/1316.06.2017Seisukoht Arvo Sarapuu 08.06.2017 seisukohale
31-3/15-3/1209.06.2017Kaebaja täiendav seisukoht ringkonnakohtule
31-3/14-40/3509.06.2017Tallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/14-40/3401.06.2017Vastus Tallinna Halduskohtule
31-3/14-40/3301.06.2017Kohtunõue
31-3/14-40/3231.05.2017Kaebusest loobumine