Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/14-41/2521.10.2015Täiendatud taotlus Riigiprokuratuurile
31-2/14-41/1421.11.2014Toomas Pauri vastus ERJK järelepärimisele
31-2/15-67/829.05.2015Telereklaami OÜ vastus
31-2/14-34/116.07.2014Teavitus Tallinna Linnavalitsusele
31-2/14-39/112.08.2014Teavitus Tallinna Halduskohtule ettekirjutuste nr 41, nr 42 ja nr 44 kehtetuks tunnistamistest
31-2/14-39/321.08.2014Teavitus Tallinna Halduskohtule ettekirjutuse nr 43 kehtetuks tunnistamisest
31-2/14-39/213.08.2014Teavitus Tallinna Halduskohtule ettekirjutuse nr 40 kehtetuks tunnistamisest
31-2/14-45/302.12.2014Teavitus Svetlana Mašinskaja avalduse kohta
31-2/14-44/101.10.2014Teavitus Rahva Ühtsuse Erakonnale
3.4-1/1060-801.09.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-513.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-313.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-613.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/106008.06.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-213.07.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1060-730.08.2011Teave erakonna arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
31-2/17-9/614.09.2017Teave eakate kinoklubi kohta
3.4-1/1189-430.08.2011Teatise edastamine arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
31-2/15-53/302.02.2015Teade menetluse lõpetamisest SDE bürooruumide üürimise asjas