Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/15-67/1116.06.2015Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vastus
31-2/15-62/618.03.2015Alar Nääme vastus
31-2/15-61/110.02.2015Alar Sudaku pöördumine seoses Veiko Rämmeli kandideerimisega
31-2/15-62/111.02.2015Anto Liivati pöördumine seoses Tallinna kesklinnavalitsuse tegevusega
31-2/15-67/901.06.2015Avision AS vastus
31-2/15-75/425.11.2015EKRE vastus järelepärimisele erakonna arvevõlgadest
31-2/15-71/322.09.2015ERJK kaebus PPA 08.09.2015 väärteomenetluse mittealustamise peale
31-2/15-55/211.02.2015ERJK vastus Reformierakonna fraktsiooni pöördumisele avalike vahendite kasutamisest
31-2/14-52/412.02.2015ERJK vastus Tallinna Linnavolikogu SDE fraktsiooni selgitustaotlusele
31-2/15-57/129.01.2015Eduard Odinetsi pöördumine seoses Kohtla-Järve linnavalitsuse tegevusega
31-2/15-54/120.01.2015Eesti Keskerakonna pöördumine seoses ametnikueetikaga
31-2/14-50/1421.04.2015Eesti Keskerakonna selgitused
31-2/15-66/322.04.2015Eesti Keskerakonna teabenõue
31-2/15-57/417.03.2015Eesti Keskerakonna vastus Kohtla-Järve linnavalitsusele esitatud järelepärimisele
31-2/15-75/525.11.2015Eesti Keskerakonna vastus erakonna arvevõlgadest
31-2/15-66/220.04.2015Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele
31-2/15-67/1428.09.2015Eesti Keskerakonna vastus pikaaegsest võlast Lunester OÜ-le
31-2/14-50/1016.01.2015Eesti Keskerakonna vastus seoses poliitreklaamiga Tallinna ühistranspordil
31-2/14-41/2707.12.2015Eesti Keskerakonna ära kuulamine HMS § 40 lg 1 järgi