Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/13-24/218.12.2013Agu Laiuse avaldus
31-2/13-22/121.11.2013Arvamuse andmine RK Põhiseaduskomisjonile eelnõu 497 SE kohta
31-2/13-10/106.08.2013Avaldus linna raha kasutamise kohta KOV 2013 valimisreklaamiks
31-2/13-5/212.06.2013D.Rõõmuse vastus komisjoni järelepärimisele
31-2/13-23/816.12.2013EER vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-23/712.12.2013EKRE vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
27.03.2013ERJK ajutine juhend erakondadele tulude ja laekumiste aruande koostamiseks ja esitamiseks
31-2/13-21/106.11.2013ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE
31-2/13-17/104.09.2013ERJK ettepanek Riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise reklaami reguleerimiseks seaduandluses
31-2/13-3/113.05.2013ERJK liikme vahetus (IRL)
31-2/13-7/101.07.2013ERJK pöördumine põhiseaduskomisjoni poole erakonnaseaduse muutmiseks
31-2/13-11/124.08.2013Eesti Keskerakonna EP 2009 valimiskulude tasumine
31-2/13-6/117.06.2013Eesti Keskerakonna teade 2012. a liikmemaksude ja annetuste aruannete muutmisest
31-2/13-11/218.09.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele EP 2009 valimiskulude tasumise kohta
31-2/13-23/309.12.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/13-20/213.11.2013Eesti Keskerakonna vastus järelepärimisele Raadioreklaam OÜ võlast 2011 RK valimistel
31-2/13-8/510.09.2013Eesti Keskerakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes
31-2/13-13/124.08.2013Eesti Reformierakonna 2012. aastal jagatud annetused ja toetused
31-2/13-13/216.10.2013Eesti Reformierakonna vastus järelepärimisele 2012. aastal jagatud annetuste ja toetuste kohta
31-2/13-8/426.08.2013Eesti Reformierakonna vastus telereklaami järelepärimisele RK 2011 valimiskampaania aruandes