Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/12-17/102.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseks
31-2/12-17/210.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohta
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-1/227.01.2012ERJK vastus Keskerakonnale 2011 IV kv aruande avaldusele
31-2/12-9/2130.08.2012ERJK vastus Reformierakonna 18.06.2012 järelepärimisele
31-2/12-9/1106.06.2012Eesti Iseseisvuspartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-8/505.06.2012Eesti Keskerakonna 2010. a annetuste kajastamisest raamatupidamises
31-2/12-8/429.05.2012Eesti Keskerakonna audiitori vastus ERJK järelepärimisele
31-2/12-12/131.05.2012Eesti Keskerakonna järelepärimine keelatud annetuse kohta
31-2/12-11/417.08.2012Eesti Keskerakonna valimisvõla tasumisest osaühingule Midfield
31-2/12-11/124.05.2012Eesti Keskerakonna valimisvõlad seisuga 31.03.2012
31-2/12-15/917.10.2012Eesti Keskerakonna vastus ERJK järelepärimisele erakonna fin.seisu kohta
31-2/12-11/325.07.2012Eesti Keskerakonna vastus komisjonile valimisvõlgade tasumise kohta
31-2/12-9/1912.07.2012Eesti Keskerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-9/1308.06.2012Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vastus liikmemaksude tasumise korra kohta
31-2/12-15/312.09.2012Eesti Kristlikud Demokraadid vastus erakonna finantsmajanduslik seisu kohta
31-2/12-9/2323.10.2012Eesti Reformierakonna täiendav järelepärimine Silver Meikari annetuste asjas
31-2/12-9/2212.09.2012Eesti Reformierakonna vastus komisjoni järelepärimisele 2011 a aruande kohta
31-2/12-9/1006.06.2012Eesti Ühendatud Vasakpartei vastus liikmemaksude tasumise korra kohta