Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
3.4-1/183721.11.20112010. aasta majandusaasta aruande esitamata jätmisest
3.4-1/1022-303.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/102203.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-503.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/1022-403.06.20112011. aasta Riigikogu valimise kampaania täiendavate aruannete esitamisest
3.4-1/155005.10.2011Annetuste ja liikmemaksude avalikustamisest erakonna veebilehel
3.4-1/1060-912.09.2011Arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1190-102.08.2011ERJK liikmetele tasu maksmisest
3.4-1/1061-213.07.2011Erakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-1/1060-107.07.2011Erakonnaseaduse §12 lähtuvalt ülevaate andmine Eesti Reformierakonna kasutuses olevatest arvelduskontodest
3.4-2/956/919.05.2011Ettekirjutus nr 2 Leo Kunnasele
3.4-2/956-128.06.2011Ettekirjutus nr 2-le vaie esitamine
3.4-1/106108.06.2011Ettepaneku tegemine
3.4-1/179711.11.2011Ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks
3.4-2/956-606.10.2011Hoiatus
3.4-2/956-709.11.2011Hoiatus
3.4-1/1892/330.11.2011Ilmar Tolmatsi avaldus Keskerakonna ebaseadusliku annetuse kohta
3.4-1/1189-304.08.2011Info arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest
3.4-1/1189-113.07.2011Info esitamisest arvelduskontodest ja sidusorganisatsioonidest