Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-2/16-7/110.05.2016EKRE pikaajalisest võlgnevusest
31-2/19-18/530.07.2019EKRE valimiskulud RK 2019
31-2/19-18/1029.08.2019EKRE vastus järelepärimisele
31-2/19-20/209.09.2019EKRE vastus järelepärimisele
31-2/13-23/712.12.2013EKRE vastus järelepärimisele Marcel Vichmanni meedias avaldatu kohta
31-2/15-75/425.11.2015EKRE vastus järelepärimisele erakonna arvevõlgadest
31-2/16-4/601.07.2016EKRE vastus märgukirjale
31-2/16-7/418.05.2016EKRE vastus pikaajalise võlgnevuse kohta
31-2/12-17/102.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - palve arvamuse avaldamiseks
31-2/12-17/210.10.2012EL tasandi erakondade rahastamine - vastus erjk arvamuse kohta
27.03.2013ERJK ajutine juhend erakondadele tulude ja laekumiste aruande koostamiseks ja esitamiseks
31-2/13-21/106.11.2013ERJK arvamus ja ettepanekud eelnõule 439 SE
31-2/13-17/104.09.2013ERJK ettepanek Riigikogu põhiseaduskomisjonile poliitilise reklaami reguleerimiseks seaduandluses
31-2/12-14/508.11.2012ERJK järelepärimine Keskkriminaalpolitseile
31-2/15-71/322.09.2015ERJK kaebus PPA 08.09.2015 väärteomenetluse mittealustamise peale
31-2/13-3/113.05.2013ERJK liikme vahetus (IRL)
3.4-1/1190-102.08.2011ERJK liikmetele tasu maksmisest
31-2/13-7/101.07.2013ERJK pöördumine põhiseaduskomisjoni poole erakonnaseaduse muutmiseks
31-2/12-12/205.07.2012ERJK vastus Eesti Keskerakonna järelepärimisele keelatud annetuse kohta
31-2/12-1/227.01.2012ERJK vastus Keskerakonnale 2011 IV kv aruande avaldusele